Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Z wizytą studyjną w województwie łódzkim

dniu 2 lutego 2015 roku odbyła się wizyta studyjna na terenie województwa łódzkiego . W pierwszym etapie wizyty uczestnicy odwiedzili Rawę Mazowiecką gdzie mogli się zapoznać z działalnością tamtejszej Bialsko – Rawskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”. Spółdzielnia ta początki swej aktywności datuje na końcówkę 2013r., a swoją działalności opiera głównie na świadczeniu usług remontowo – budowlanych. Pan Robert Goździk – prezes spółdzielni, przedstawił uczestnikom wizyty osiągnięcia jak i problemy z jakimi musi radzić spółdzielnia na dzisiejszym rynku. Zaprezentowany został również nowo powstały projekt Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Rawie Mazowieckiej, który działa od kilku miesięcy i pozwala osobom niepełnosprawnym w aktywnym uczestnictwie w rynku pracy.

Kolejnym punktem programu było odwiedzenie Firmy Społecznej Kłos mającej swoją siedzibę w miejscowości Jedlicze A nieopodal Łodzi. Tam uczestnicy w trzech referatach zostali zapoznani z działalnością z zakresu ekonomii społecznej jaka jest prowadzona w ośrodku w Jedliczach.

Pierwszym referującym był Pan Dominik Murawa menedżer OS „Kłos”. Zaprezentował on Ośrodek Szkoleniowy „Kłos” . Ośrodek ten prowadzi szkolenia z branży hotelarskiej na różnych stanowiskach (m.in. recepcjonista/-stka, kelner/-ka). Zarówno szkolenia jak i staże kierowane są do osób wykluczonych społecznie z powodu choroby psychicznej. Ośrodek ten pomaga odnaleźć się osobom niepełnosprawnym na rynku pracy jak i sam oferuję im pracę.

Zakład Aktywizacji Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” został przedstawiony przez Panią Agnieszkę Sas. Zakład ten specjalizuje się w kompleksowej obsłudze gastronomicznej imprez okolicznościowych, szkoleń i konferencji, bankietów i kolacji integracyjnych oraz cateringiem w firmach i instytucjach.

Na sam koniec swoje wystąpienie zaprezentował Pan Dariusz Krajewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My”. Jego wystąpienie było podsumowaniem dotychczasowej działalności OS „Kłos”. Przedstawił sukcesy jak problemy i cele jakie stawiają sobie przedstawiciele Firmy Społecznej Kłos w przyszłości. Na końcu oprowadził wszystkich uczestników wizyty po ośrodku, gdzie można było np. zobaczyć świetnie prowadzoną stadninę koni.

Wizyta zakończyła się późnym wieczorem ale zdobyte podczas niej doświadczenie niewątpliwe pozwolą usystematyzować wiedzę uczestników na temat prowadzenia przedsiębiorstw społecznych, a przede wszystkim skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktycznymi aspektami funkcjonowania takich przedsiębiorstw.