Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Podsumowanie II edycji Projektu "Ekonomia społeczna-rozwój z przyszłością"

W dniu 25 lutego 2015 r. w Sali Audytoryjnej Hotelu Kongresowego w Kielcach odbyła się Konferencja kończąca realizację Projektu „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością”.

W Konferencji udział wzięli beneficjenci Projektu - przedstawiciele ośrodków wsparcia (schronisk i noclegowni) z terenu województwa świętokrzyskiego, wójtowie i burmistrzowie Gmin/Miast z terenu woj. świętokrzyskiego, na terenie których działają ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, a także uczestnicy pierwszej edycji Projektu, dyrektorzy Urzędów Pracy oraz reprezentanci Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Konferencję rozpoczęła Pani Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski, która przywitała zaproszonych gości oraz złożyła podziękowania na ręce Pani Renaty Segiecińskiej - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, za pozyskanie środków finansowych na realizację przedmiotowego Projektu. Kolejno głos zabrał Pan Sławomir Ciaś – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, który omówił poszczególne etapy realizacji Projektu. Kluczowym punktem spotkania była wypowiedź pracowników placówek dla osób bezdomnych: Pani Małgorzaty Kosierkiewicz-Chrabąszcz oraz Pana Zdzisława Trelińskiego, którzy zaprezentowali korzyści, jakie pozyskali  z uczestnictwa w projekcie. Do udziału w Konferencji zaproszony został także Pan Andrzej Domański – tzw. „pracownik uliczny” (streetworker), który podzielił się swoimi doświadczeniami w pracy na rzecz osób bezdomnych. Następnie Pan Roman Białek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej swoim wystąpieniem podkreślił rolę Urzędu Pracy jako partnera wspierającego ekonomię społeczną. Pani Marzena Urban-Żelazowska – Wójt Gminy Sadowie, zaprezentowała działanie Spółdzielni Socjalnej osób prawnych „Porządek musi być”. Ostatecznie spotkanie podsumowała Pani Dyrektor Renata Segiecińska, która podziękowała wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w Konferencji. Ponadto swoje podziękowania skierowała do beneficjentów Projektu oraz pracowników Wydziału, zaangażowanych w realizację Projektu. Zachęcała także do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej. 

Pliki do pobrania