Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Odbyło się kolejne szkolenie realizowane w ramach projketu "Ekonomia społeczna - rozwój z przyszlością"

Kolejny etap realizacji Projektu „Ekonomia społeczna- rozwój z przyszłością” za nami. W dniach 6-7 marca zostało przeprowadzone szkolenie nt. motywowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do podejmowania działalności w ramach ekonomii społecznej oraz promocji podmiotów ekonomii społecznej.

 Zajęcia miały miejsce w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach w godzinach 10.00-15.00 i zostały poprowadzone przez panią Barbarę Kunysz – Syrytczyk. Podczas szkolenia zostały omówione tematy dotyczące wykluczenia społecznego, roli ekonomii społecznej w procesie aktywizacji oraz roli samorządów w promowaniu i podejmowaniu aktywności w ramach ekonomii społecznej wśród społeczności lokalnej. Szczególnie interesujące kwestie poruszone podczas szkolenia związane były z działaniami wspierającymi powstawanie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej. Prowadząca wskazała na szczególną rolę jaką pełnią instrumenty ekonomii społecznej w rozwoju gminy. tj. możliwości wyeliminowania problemów z zakresu m.in. aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, integracji społecznej, aktywizacji osób starszych, alienacji i anonimowości.
Uczestnicy szkolenia wypełnili ankiety oceniające jego poziom. Z ankiet wynika, iż zajęcia miały wysoki poziom merytoryczny. Uczestnicy wskazali również, iż szkolenie spełniło ich oczekiwania i było dobrze zorganizowane.