Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Ekonomia społeczna alternatywą dla bezrobocia. Odbyła się prezentacja podmiotów ekonomii społecznej podczas XVII Ogólnopolskich Targów Pracy.

W dniu 1 kwietnia odbyły się XVII Ogólnopolskie Targi Pracy organizowane przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach. Wydarzenie to miało miejsce w Hali wystawienniczej „F” należącej do Spółki Targi Kielce S.A. w godzinach od 9:30 do 15:00.


Podczas uroczystego otwarcia Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna Pałka - Koruba zachęcała do zapoznania się z tematyką przedsiębiorczości społecznej, wskazując ją jako jedną z metod zwalczania bezrobocia, zwłaszcza w szczególnie trudnej sytuacji panującej obecnie na rynku pracy.
W godzinach od 10.00 do 11.00 w sali F-1 odbyło się oficjalne otwarcie Targów, w ramach którego zorganizowano konferencję dot. metod pozyskiwania pracowników, zasad dobrej reklamy, usług EURES oraz podejmowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego działań mających na celu wspieranie przedsiębiorczości społecznej. Pan Dawid Kowalski – przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zaprezentował założenia oraz działania podejmowane w ramach Projektu „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Poprzez uczestnictwo w Targach Pracy bezrobotni mogli zapoznać się nie tylko z ofertami pracy polskich i zagranicznych przedsiębiorców ale również zdobyć cenne informacje dotyczące zakładania i prowadzenia m.in. spółdzielni socjalnych. W ramach Projektu „Ekonomia społeczna – rozwój  z przyszłością” zagospodarowanych było bowiem 8 stoisk, w ramach których Partnerzy Projektu oraz spółdzielnie socjalne z województwa świętokrzyskiego i łódzkiego zaprezentowały swoją działalność. Wśród nich znalazły się:

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" z Bałtowa – Partner Projektu 
2. Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z Łodzi – Parter Projektu
3. Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej "Tak dla ekonomii społecznej"
4. Regionalne Centrum Wolontariatu z  Kielc
5. Spółdzielnia Socjalna "PLAN B" z Łodzi
6. Spółdzielnia Socjalna "Renowator Art" z Łodzi
7. Spółdzielnia Socjalna "Tropem przygody" z Kielc
8. Spółdzielnia Socjalna "Pod jodłami" z Kakonina
9. Spółdzielnia Socjalna Kielecka - Szynk "Zatyłki" z Kielc
10. Spółdzielnia Socjalna „AGRO-BUD” z Kielc
11. Spółdzielnia Socjalna "Chmielnickie Smaki" z Chmielnika
12. Spółdzielnia Socjalna "Turkus" - Bar "Turkus" ze Staszowa


Wystawcy dzielili się swoim doświadczeniem z osobami odwiedzającymi Targi Pracy a także zachęcali do podejmowania działań w ramach szeroko rozumianej ekonomii społecznej, stwarzającej możliwość powrotu do życia społecznego osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. z uwagi na bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia czy choroby psychiczne.
 Ponadto, o godz. 12:30 odbyła się także debata pn. „Jak założyć i utrzymać spółdzielnie socjalną”. Jej celem było zainspirowanie uczestników Targów oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie do podejmowania inicjatyw w ramach przedsiębiorczości społecznej. Spotkanie poprowadził Pan Dariusz Krajewski reprezentujący Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z Łodzi. Wśród panelistów znaleźli się:

- Pan Jarosław Kuba – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
z Bałtowa
- Pan Michał Braun – Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu z Kielc
- Pani Katarzyna Santy - Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z Łodzi.
- Pan Roman Białek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej
- Pani Emilia Banasiak – Spółdzielnia Socjalna „Plan B” z Łodzi
- Pan Marcin Jedliński – Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody” z Kielc

Uczestnicy debaty dzielili się wiedzą w zakresie dobrych praktyk, nie unikając jednak wskazywania trudności związanych z prowadzeniem spółdzielni socjalnych. Podkreślono także szczególną rolę partnerstw pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a władzami samorządowymi.

 • Wojewoda Świętokrzyski - Pani Bożentyna Pałka Koruba podczas oficjalnego otwarcia Targów
  Wojewoda Świętokrzyski - Pani Bożentyna Pałka Koruba podczas oficjalnego otwarcia Targów
 • Pan Dawid Kowalski - przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Pan Dawid Kowalski - przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Pan Dawid Kowalski przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Pan Dawid Kowalski przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Stoisko zagospodarowane przez Świetokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-TY-My" z Łodzi
  Stoisko zagospodarowane przez Świetokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-TY-My" z Łodzi
 • Przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej "Plan B" oraz "Renowator Art" z Łodzi
  Przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej "Plan B" oraz "Renowator Art" z Łodzi
 • Przedsatwiciele Spółdzielni Socjalnej "Tropem Przygody" oraz "Pod Jodłami"
  Przedsatwiciele Spółdzielni Socjalnej "Tropem Przygody" oraz "Pod Jodłami"
 • Stoisko Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" z Bałtowa
  Stoisko Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" z Bałtowa
 • Panel dyskusyjny "Jak założyć i utrzymać spółdzielnie socjalną"
  Panel dyskusyjny "Jak założyć i utrzymać spółdzielnie socjalną"
 • Paneliści- od lewej, Pan Michał Braun, Pan Jarosław Kuba, Pani Katarzyna Santy, Pan Roman Białek, Pani Emilia Banasiak, Pan Marcin Jedliński
  Paneliści- od lewej, Pan Michał Braun, Pan Jarosław Kuba, Pani Katarzyna Santy, Pan Roman Białek, Pani Emilia Banasiak, Pan Marcin Jedliński

Pliki do pobrania