Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Podsumowanie projektu

Konferencję kończącą projekt pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” otworzyła w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Projekt, realizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w partnerstwie ze szwajcarską fundacją Social Entrepreneurship Initiative & Foundation, Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z Łodzi oraz Lokalną Grupą Działania „Krzemienny Krąg” z Bałtowa skierowany był do władz samorządowych województwa świętokrzyskiego. Jego celem było zachęcenie jego odbiorców do aktywnego wspierania i działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powoływania (np. na mocy uchwał gmin) spółdzielni socjalnych.

Projekt realizowany był w okresie od stycznia do września 2014 r. i obejmował cykl szkoleń z zakresu ekonomii społecznej, krajowe oraz zagraniczne wizyty studyjne mające na celu zapoznanie ich uczestników z najlepszymi praktykami w obszarze ekonomii społecznej.

Podczas spotkania w WDK wojewoda wręczyła wyróżnienia przedstawicielom samorządów, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju ekonomii społecznej, swoje specjalnie przygotowane stoiska prezentowały również spółdzielnie uczestniczące w projekcie.