Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje o projekcie

Aktualnie znajdujesz się na:

Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością – nowa edycja Projektu 2015

Już po raz drugi Wojewoda Świętokrzyski pozyskał środki w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Kwota 158 846,00 zł ze środków szwajcarskich wesprze działania Wojewody Świętokrzyskiego realizowane w ramach wspierania osób wychodzących z bezdomności. Tym razem środki te zostaną przeznaczone na realizację nowej odsłony Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością”.

Wojewoda Świętokrzyski kontynuuje w okresie 1 styczeń – 28 luty 2015 r. realizację Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością”, którego wartość całkowita wynosi 176 496,00 zł, w tym dofinansowanie Strony Szwajcarskiej 158 846 00 zł.

Działania zaplanowane obecnie do realizacji skierowane są do organizacji pozarządowych prowadzących na terenie województwa świętokrzyskiego domy i schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. Bezpośrednie działania w ramach Projektu nakierowane są na pracowników tych organizacji, którzy pracują z osobami bezdomnymi.

Celem Projektu jest:

  1. zdobycie wiedzy przez uczestników projektu w zakresie możliwości zakładania spółdzielni socjalnych we współpracy z samorządami gminnymi w celu wspierania procesu wychodzenia z bezdomności;

  2. zwrócenie uwagi na korzyści płynące z podejmowania bilateralnej współpracy pomiędzy sektorem samorządowym a organizacjami pozarządowymi w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej i przeciwdziałania problemom społecznym takim jak bezdomność;

  3. zachęcenie uczestników projektu do podjęcia współpracy z organizacjami partnerskimi realizującymi projekt w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze ekonomii społecznej;

Obecny projekt stanowi logiczną kontynuację działań realizowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w roku 2014 celem których było dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii społecznej przedstawicielom organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach Projektu zostanie przeprowadzone dwudniowe szkolenie z zakresu ekonomii społecznej dla osób pracujących bezpośrednio z bezdomnymi oraz zajęcia praktyczne z podmiotami wdrażającymi idee ekonomii społecznej w Polsce i Szwajcarii. Podsumowanie pierwszych efektów planowane jest w ramach konferencji w dn. 25 lutego 2015 roku, w trakcie której uczestnicy Projektu podzielą się swoimi doświadczeniami i obserwacjami w związku z realizowanym Projektem.