Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Kontakt

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje dotyczące Projektu nr 0014/P/2/2012  pn.: „Ekonomia społeczna - rozwój z przyszłościa" można uzyskać siedzibie:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Wydział Polityki Społecznej

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
budynek: A, pokój: 629
pracujemy w godzinach: 7.30-15.30

tel. 41 342 14 15

tel. 41 342 19 16

fax. 41 342 13 72

Joanna Picheta - Snochowska

Adres e-mail: wps03@kielce.uw.gov.pl