Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Operator Grantu Blokowego

Aktualnie znajdujesz się na:


Operatorem Grantu Blokowego jest firma: 

ECORYS Polska Sp. z o.o.

Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
 

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Ul. Stary Rynek 25

82-300 Elbląg