Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Wydarzenia 2014

Aktualnie znajdujesz się na:

Odbyło się szkolenie: "Organizowanie oraz finansowanie podmiotów ekonomii społecznej"

W dniach 27-28 lutego 2014 r. w ramach Projektu „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” odbyło się szkolenie pn „Organizowanie oraz finansowanie podmiotów ekonomii społecznej”. W szkoleniu zorganizowanym Wojewodę Świętokrzyskiego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wzięło udział 77 osób – przedstawicieli samorządów lokalnych oraz ośrodków pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego.

 Zajęcia w formie wykładów i warsztatów z użyciem narzędzi multimedialnych poprowadziła pani Barbara Kunysz-Syrytczyk, radca pracy, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wieloletni praktyk, konsultant, szkoleniowiec i doradca JPS - doświadczony trener, współpracownik ROPS w Krakowie, ROPS w Katowicach, ROPS w Białymstoku i ROPS w Rzeszowie.
Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi m.in. funkcji i obszarów działalności przedsiębiorstw społecznych, form prawnych regulujących tworzenie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu gminnego w ich tworzeniu. Ze szczególnym zainteresowaniem ze strony słuchaczy spotkał się temat dotyczący funkcji klauz społecznych z Ustawy prawo zamówień publicznych oraz zagadnień dotyczących finansowania podmiotów ekonomii społecznej.
Na  zakończenie  uczestnicy wypełnili  anonimowo ankiety oceniające szkolenie, w których bardzo dobrze ocenili wykładowcę pod względem zarówno merytorycznego przygotowania jak i umiejętnego przekazywania wiedzy i dobrego kontaktu z uczestnikami szkolenia.
Wielu uczestników szkolenia zadeklarowało również chęć udziału w kolejnym szkoleniu, które odbędzie się w dniach 6-7 marca 2014r. w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach, a dotyczyć będzie motywowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznych do podejmowania działalności w ramach ekonomii społecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

  • 258.4 KB
    Data publikacji : 03.03.2014 07:00
  • 496.5 KB
    Data publikacji : 03.03.2014 07:00
  • 174 KB
    Data publikacji : 03.03.2014 07:00