Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Wydarzenia 2014

Aktualnie znajdujesz się na:

Idea partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej kluczem do powstania i rozwoju Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

25 kwietnia na terenie „Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego” będącego największym kompleksem turystycznym na terenie kraju odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością”. W wizycie wzięły udział 52 osoby – w tym Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, przedstawiciele jednostek samorządu gminnego województwa świętokrzyskiego a także przedstawiciele polskich i szwajcarskich instytucji partnerskich w ramach Projektu.


Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.45 w Zajeździe „Przystocze” znajdującym się na terenie Kompleksu. Wójt Gminy Bałtów – Pan Andrzej Jabłoński przywitał zgromadzonych gości oraz omówił temat rozwoju infrastruktury gminy i owocnej współpracy gminy z działającymi Stowarzyszeniami. Pan Jarosław Kuba – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zapoznał uczestników z historią powstania Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego zwracając uwagę na fakt, iż konieczność zorganizowania się Bałtowskiej społeczności determinował fakt  niepokojąco złej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Bałtów. Lata 90-te XX wieku były bowiem momentem znacznego zmniejszenia zatrudnienia w dużych zakładach przemysłowych Ostrowca Świętokrzyskiego, leżącego nieopodal Bałtowa. Bezrobocie sięgało wówczas 40 %, dlatego też z inicjatywy mieszkańców w 2001r. powstało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, które dało początek zmianom fatalnej sytuacji społecznej i gospodarczej. W kolejnych latach mieszkańcy Bałtowa chętniej zrzeszali się i dzięki temu powstały: Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur” sp. z o.o., Stowarzyszenia „Delta” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.
Dzięki działalności m.in. tych organizacji w chwili obecnej na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego prężnie działają JuraPark (park dinozaurów), Prehistoryczne Oceanarium, Zwierzyniec Bałtowski, Ośrodek Jeździecki „Kraina Koni”, Park Rozrywki, Kino Emocji Cinema 5D, Rollercoaster, Sabathówka – Wioska Czarownic, a zimą Wioska Świętego Mikołaja i stacja narciarska „Szwajcaria Bałtowska”.
Uczestnicy wizyty Studyjnej odwiedzili Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur” sp. z o.o., które obsługuje ruch turystyczny w położonym przy Bursztynowym Szlaku Bałtowie, a wypracowane zyski przeznacza na cele społeczne. Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur“ świadczy usługi nie tylko w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Zajmuje się także pielęgnacją zieleni oraz usługami porządkowymi i komunalnymi. Pracownicy Przedsiębiorstwa wyrabiają także pamiątki m.in. z gipsu i drewna, które są dostępne na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. 
Ogromne zainteresowanie w uczestnikach wzbudziła historia powstania „JuraParku” założonego przez Stowarzyszenie „Delta”. Zainicjowane przez prof. Zbigniewa Kotańskiego badania panteologiczne prowadzone pod kierownictwem dr Gerard’a Gierlińskiego przyczyniły się do odkrycia dwóch kolejnych tropów dinozaurów. Odkrycia te spotkały się z ogromnym optymizmem ze strony mieszkańców Bałtowa oraz działających na terenie gminy Stowarzyszeń „Delta” i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt. Już w 2004 roku rozpoczęły się intensywne prace nad budową  „Bałtowskiego Parku Jurajskiego”. Dokładnie opracowywany przez lata 2001-2004 plan budowy przyniósł zamierzone efekty. Jura Park stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów z województwa świętokrzyskiego oraz całej Polski. Uczestnicy wizyty mogli przekonać się z jaką dokładnością i precyzją zostały dopracowane najmniejsze szczegóły i elementy Parku oraz jak duży wkład siły i pracy rąk ludzkich kosztowało to przedsięwzięcie.
Kolejnym etapem wizyty studyjnej był „Zwierzyniec Bałtowski” zwany również „Bałtowskim Safari”, gdzie na 40-hektarowym zboczu wyżyn Bałtowskich zapewniono miejsce schronienia i życia dla dzikich zwierząt z całego świata. Zamieszkują tu kozice śróborogie, alpejskie i górskie, lamy, owce, bydło szkockie i alpaki, daniele, jaki, wielbłądy dwugarbne i jelenie. Zwierzęta mają swoje wybiegi, między którymi mogą się swobodnie przemieszczać. Warunki bytowe pozwalają im się rozmnażać, co świadczy również o tym, że zostały im stworzone takie warunki, że czują się w nich jak w swoim naturalnym środowisku.
 „Bałtowski Kompleks Turystyczny” – ogromne przedsięwzięcie, które pozwoliło na rozwój społeczny i gospodarczy Gminy Bałtów. Jego powstanie i zmniejszyło bezrobocie w gminie do zaledwie 3%. Stowarzyszania działające na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego działają ze sobą w symbiozie wzajemnie się wspierając oraz świadcząc wzajemne usługi. Na ogromne uznanie zasługuje również ogromny wkład władz Gminy Bałtów w  rozwój społeczny i gospodarczy osiągany m.in. poprzez aktywną współpracę z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej.Potwierdzeniem tej współpracy jest otrzymanie Certyfikatu „Gmina Przyjazna Turystom”.

 

 • Wójt Gminy Bałtów - Andrzej Jabłoński, Prezes Stowarzyszenia LGD "Krzemienny Krąg" z Bałtowa - Jarosław Kuba
  Wójt Gminy Bałtów - Andrzej Jabłoński, Prezes Stowarzyszenia LGD "Krzemienny Krąg" z Bałtowa - Jarosław Kuba
 • Uczestnicy wizyty studyjnej podczas wykładu nt. "Rozwój społeczno-gospodarczy Bałtowa oparty o ideę partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej" w Zajeździe "Przystocze" w Bałtowie
  Uczestnicy wizyty studyjnej podczas wykładu nt. "Rozwój społeczno-gospodarczy Bałtowa oparty o ideę partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej" w Zajeździe "Przystocze" w Bałtowie
 • Uczestnicy wizyty studyjnej podczas wykładu, Zajazd "Przystocze" Bałtów
  Uczestnicy wizyty studyjnej podczas wykładu, Zajazd "Przystocze" Bałtów
 • Uczestnicy wizyty studyjnej - Przedsiębiorstwo Społeczne "Allozaur"
  Uczestnicy wizyty studyjnej - Przedsiębiorstwo Społeczne "Allozaur"
 • Przedsiębiorstwo Społeczne "Allozaur"
  Przedsiębiorstwo Społeczne "Allozaur"
 • Przedsiębiorstwo Społeczne "Allozaur" - zapoznanie uczestników z dzialalnością Przedsiębiorstwa
  Przedsiębiorstwo Społeczne "Allozaur" - zapoznanie uczestników z dzialalnością Przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstwo Społeczne "Allozaur" - zapoznanie uczestników z dzialalnością Przedsiębiorstwa
  Przedsiębiorstwo Społeczne "Allozaur" - zapoznanie uczestników z dzialalnością Przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstwo Społeczne "Allozaur"
  Przedsiębiorstwo Społeczne "Allozaur"
 • Omówienie produktu turystycznego w obszarze funkcjonowania PES - Jura Park i Oceanarium Rehistoryczne
  Omówienie produktu turystycznego w obszarze funkcjonowania PES - Jura Park i Oceanarium Rehistoryczne
 • Omówienie produktu turystycznego w obszarze funkcjonowania PES - Jura Park
  Omówienie produktu turystycznego w obszarze funkcjonowania PES - Jura Park
 • Omówienie produktu turystycznego w obszarze funkcjonowania PES - Jura Park
  Omówienie produktu turystycznego w obszarze funkcjonowania PES - Jura Park
 • Salka Muzealna w Muzeum Jura Park, w której odbywają się zajęcia i warzstaty dla dzieci
  Salka Muzealna w Muzeum Jura Park, w której odbywają się zajęcia i warzstaty dla dzieci
 • Salka Muzealna w Muzeum Jura Park
  Salka Muzealna w Muzeum Jura Park
 • Pomnik Pszczoły
  Pomnik Pszczoły
 • Górny Zwierzyniec
  Górny Zwierzyniec
 • Wielbłądy Dwugarbne - Górny Zwierzyniec
  Wielbłądy Dwugarbne - Górny Zwierzyniec
 • Dolny Zwierzyniec
  Dolny Zwierzyniec
 • Dolny Zwierzyniec
  Dolny Zwierzyniec