Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Wydarzenia 2014

Aktualnie znajdujesz się na:

Odbył się panel dyskusyjny poświęcony możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego.

W dn. 26.06.2014 r., w godz. od 11:00 do 13:30 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się panel dyskusyjny poświęcony zagadnieniu możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego. W panelu wzięło udział 56 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, ośrodków pomocy rodzinie, organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Program spotkania obejmował:

1. Powitanie uczestników spotkania;

Osoba prowadząca: Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Koordynator Projektu – Renata Segiecinska;

2. Przegląd wydarzeń Projektu „Ekonomia społeczna - rozwój z przyszłością”; - wprowadzenie do dyskusji;

Osoba prowadząca: Dawid Kowalski – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki;

3. Dyskusja panelowa:

 • Część 1 - Doświadczenia zdobyte przez uczestników Projektu podczas szkoleń i wyjazdów studyjnych do Bałtowa, Łodzi oraz Szwajcarii.
 • Część 2 - Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego ze szczególnym naciskiem na spółdzielczość socjalną – debata na temat możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i gotowych rozwiązań poznanych w wyniku uczestnictwa w Projekcie.

 • Część 3 - Otwarta dyskusja na temat przedsiębiorczości społecznej z udziałem panelistów, uczestników Projektu oraz zgromadzonych gości.

Panelistami byli:

1. Pan Robert Jaworski – Burmistrz Miasta Chęciny;

2. Pan Jarosław Kuba – Prezes LGD „Krzemienny Krąg” z Bałtowa;

3. Pani Milena Nowak- Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z Łodzi;

Spotkanie prowadzone było przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Koordynatora Projektu „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” – Panią Renatę Segiecińską.

W trakcie dyskusji, uczestnicy panelu mieli okazję podzielić się wnioskami wyciągniętymi w trakcie udziału w szkoleniach i wizytach studyjnych, które organizowano w ramach Projektu. Ponadto, podjęto dyskusję na temat możliwości rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego a także podkreślano istotną rolę podejmowania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządami w celu wspierania inicjatyw społeczności lokalnych i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez promowanie przedsiębiorczości społecznej.

 • Paneliścii spotkania- (od prawej) - Pani Milena Nowak - Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-TY-My" z Łodzi, Pan Robert Jaworski - Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny, Pan Jarosław Kuba - Prezes LGD "Krzemienny Krąg" z Bałtowa
  Paneliścii spotkania- (od prawej) - Pani Milena Nowak - Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-TY-My" z Łodzi, Pan Robert Jaworski - Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny, Pan Jarosław Kuba - Prezes LGD "Krzemienny Krąg" z Bałtowa
 • Pani Renata Segiecińska - Kierownik Projektu, Zastepca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ŚUW
  Pani Renata Segiecińska - Kierownik Projektu, Zastepca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ŚUW
 • Paneliścii spotkania- (od prawej) - Pani Milena Nowak - Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-TY-My" z Łodzi, Pan Robert Jaworski - Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny, Pan Jarosław Kuba - Prezes LGD "Krzemienny Krąg" z Bałtowa
  Paneliścii spotkania- (od prawej) - Pani Milena Nowak - Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-TY-My" z Łodzi, Pan Robert Jaworski - Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny, Pan Jarosław Kuba - Prezes LGD "Krzemienny Krąg" z Bałtowa
 • Pan Rafał Zamojski - Kierownik Oddzialu ds. Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej
  Pan Rafał Zamojski - Kierownik Oddzialu ds. Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej