Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Wydarzenia 2014

Aktualnie znajdujesz się na:

Z wizytą studyjną w Konfederacji Szwajcarskiej

W dniach od 19 do 22 maja br. odbyła się wizyta studyjna w Szwajcarii zrealizowana w ramach projektu „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością”, współfinansowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Lista uczestników obejmowała 20 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz samorządowych z terenu Województwa Świętokrzyskiego, pracownicy instytucji partnerskich współpracujących z Wojewodą Świętokrzyskim w ramach Projektu,
a także pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W wyjeździe udział wzięli:

 1. Pani Zdzisława Nowak – inspektor do spraw zagospodarowania przestrzennego,
  w zastępstwie Wójta Gminy Dwikozy;
 2. Pan Marek Kukiełka - Wójt Gminy Mirzec;
 3. Pani Katarzyna Kondziołka – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawichoście w zastępstwie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost;
 4. Pan Krzysztof Tworek - Wójt Gminy Obrazów;
 5. Pani Alina Siwonia - Wójt Gminy Raków;
 6. Pan Roman Wojcieszek – Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna;
 7. Pan Józef Zuwała - Wójt Gminy Bejsce;
 8. Pan Wiesław Jerzy Gałka - Wójt Gminy Nowa Słupia;
 9. Pan Stanisław Strąk - Wójt Gminy Pierzchnica;
 10. Pan Robert Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny;
 11. Pan Bogusław Skowron – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce;
 12. Pan Jarosław Kuba – Prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”, Bałtów;
 13. Pani Donata Majewska - Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, Bałtów;
 14. Pani Monika Gromczyk - Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, Bałtów;
 15. Pani Milena Nowak – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Łódź;
 16. Pani Marta Gębarowska-Jarosz – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Łódź;
 17. Pani Sławomira Kamińska-Jakimiak – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Łódź;
 18. Pani Jolanta Jaworska – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Polityki Społecznej;
 19. Pani Joanna Picheta-Snochowska – Asystent Koordynatora Projektu – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Polityki Społecznej;
 20. Pan Dawid Kowalski – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Polityki Społecznej;

 

Program wizyty studyjnej został opracowany przez organizację partnerską w ramach projektu – Social Entrepreneurship Initiative & Foundation (ang. Inicjatywa i Fundacja Na Rzecz Przedsiębiorczości Społecznej) i obejmował szereg spotkań o charakterze teoretycznym, a także wizytacje na terenie innowacyjnych przedsięwzięć z dziedziny ekonomii społecznej.

W dn. 20 maja, program wizyty obejmował m.in.:

 1. Spotkanie i dyskusja z Panią Camille Rouseau oraz Meret Nehe – pracownikami Social Entrepreneurship Initiative & Foundation w celu omówienia programu wizyty .
 2. Spotkanie z Panem Stefanem Roschi – Wicedyrektorem Służb Społecznych Miasta Zurych. Podczas spotkania Pan Roschi omówił system opieki społecznej w Konfederacji Szwajcarskiej wskazując jednocześnie na najważniejsze problemy społeczne, z którymi mierzą się władze miasta. Omówiono również istniejące mechanizmy opieki społecznej oraz zaprezentowano strategię rozwoju miasta w celu tworzenia i wzmacniania mechanizmów zabezpieczenia społecznego.
 3. Spotkanie z Panią Christiną Dalbert – Menadżerem przedsiębiorstwa społecznego Marktlücke. Pani Dalbert zaprezentowała model zarządzania przedsiębiorstwem, które kładzie nacisk na zapewnianie zatrudnienia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, które mierzą się z trudnościami na rynku pracy. Spotkanie zakończono wizytacją
  w siedzibie sklepu z pamiątkami utworzonego w ramach działalności Marktlücke.
 4. Spotkanie z Panią Beatą Hochstrasser – Dyrektorem przedsiębiorstwa społecznego Züriwerk zatrudniającego osoby niepełnosprawne psychicznie i fizycznie do prac
  o charakterze produkcyjno-usługowym. Pani Hochstrasser omówiła strukturę organizacyjną oraz cele działalności przedsiębiorstwa i zaprosiła gości do zwiedzenia jego siedziby.

W dn. 21 maja, w programie znalazły się następujące wydarzenia:

 1. Wizytacja w siedzibie Impact Hub Zürich – inkubatora przedsiębiorczości utworzonego w celu wspierania rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć o charakterze społecznym.
 2. Spotkanie z Panią Profesor Marianą Christen Jakob – założycielem i Dyrektorem Social Entrepreneurship Initiative & Foundation. Pani Christen Jakob przedstawiła podstawowe cele działalności przedsięwzięcia, którego celem jest wspieranie rozwoju
  i nagradzanie szczególnie innowacyjnych przedsiębiorstw realizujących cele społeczne.
 3. Spotkanie z Panią Rahel Aschwanden – Menadżerem Impact HUB Zürich. Podczas spotkania Pani Aschwanden zaprezentowała model funkcjonowania i cele działalności Impact HUB oraz zaprezentowała najbardziej innowacyjne projekty zrealizowane dzięki wsparciu Impact HUB.
 4. Spotkanie z Panem Christianem Hablützel – Menadżerem Centrum Społecznego Seebach, którego podstawowym celem jest działalność na rzecz integracji społecznej dzieci i młodzieży, w szczególności zróżnicowanej pod względem etnicznym i kulturowym. Poprzez utworzenie przestrzeni wymiany wiedzy, kultury i edukacji, Seebach wspiera budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz promuje idee partycypacji społecznej, równości szans i integracji różnych grup społecznych.

 

Udział w wizycie studyjnej stanowił dla jej uczestników szczególnie cenną szansę poznania innowacyjnych praktyk z zakresu ekonomii społecznej realizowanych na terenie Konfederacji Szwajcarskiej.

 

 • Zdięcia - dzień 1

 • 20 maja 2014r. - Spotkanie ze Stefanem Roschi #1
  20 maja 2014r. - Spotkanie ze Stefanem Roschi #1
 • 20 maja 2014r. - Spotkanie ze Stefanem Roschi #2
  20 maja 2014r. - Spotkanie ze Stefanem Roschi #2
 • 20 maja 2014r. - Spotkanie ze Stefanem Roschi #3
  20 maja 2014r. - Spotkanie ze Stefanem Roschi #3
 • 20 maja 2014r. - Spotkanie ze Stefanem Roschi #4
  20 maja 2014r. - Spotkanie ze Stefanem Roschi #4
 • 20 maja 2014r. - Spotkanie ze Stefanem Roschi #5
  20 maja 2014r. - Spotkanie ze Stefanem Roschi #5
 • 20 maja 2014r. - Wizyta w Marktlucke #1
  20 maja 2014r. - Wizyta w Marktlucke #1
 • 20 maja 2014r. - Wizyta w Marktlucke #2
  20 maja 2014r. - Wizyta w Marktlucke #2
 • 20 maja 2014r. - Wizyta w Marktlucke #3
  20 maja 2014r. - Wizyta w Marktlucke #3
 • 20 maja 2014r. - Wizyta w Stiftung Zuriwerk #1
  20 maja 2014r. - Wizyta w Stiftung Zuriwerk #1
 • 20 maja 2014r. - Wizyta w Stiftung Zuriwerk #2
  20 maja 2014r. - Wizyta w Stiftung Zuriwerk #2
 • 20 maja 2014r. - Wizyta w Stiftung Zuriwerk #3
  20 maja 2014r. - Wizyta w Stiftung Zuriwerk #3
 • 20 maja 2014r. - Wizyta w Stiftung Zuriwerk #4
  20 maja 2014r. - Wizyta w Stiftung Zuriwerk #4
 • 20 maja 2014r. - Wizyta w Stiftung Zuriwerk #5
  20 maja 2014r. - Wizyta w Stiftung Zuriwerk #5
 • Zdjęcia - dzień 2

 • 21 maja 2014 r. - Spotkanie z Prof. Marianą Christen-Jacob #1
  21 maja 2014 r. - Spotkanie z Prof. Marianą Christen-Jacob #1
 • 21 maja 2014 r. - Spotkanie z Prof. Marianą Christen-Jacob #2
  21 maja 2014 r. - Spotkanie z Prof. Marianą Christen-Jacob #2
 • 21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #1
  21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #1
 • 21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #2
  21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #2
 • 21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #3
  21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #3
 • 21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #4
  21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #4
 • 21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #5
  21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #5
 • 21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #6
  21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #6
 • 21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #7
  21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #7
 • 21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #8
  21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #8
 • 21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #9
  21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #9
 • 21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #10
  21 maja 2014 r. - Wizyta w Comumunity Centre Seebach #10
 • 21 maja 2014 r. - Wizyta w Impact Hub Zurich #1
  21 maja 2014 r. - Wizyta w Impact Hub Zurich #1
 • 21 maja 2014 r. - Wizyta w Impact Hub Zurich #2
  21 maja 2014 r. - Wizyta w Impact Hub Zurich #2
 • 21 maja 2014 r. - Wizyta w Impact Hub Zurich #3
  21 maja 2014 r. - Wizyta w Impact Hub Zurich #3