Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Z wizytą studyjną w spółdzielniach socjalnych w województwie łódzkim

Jedną z najlepszych form praktycznego poznania funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, a w tym spółdzielni socjalnych są wizyty studyjne w tych jednostkach. Wychodząc naprzeciw potrzebie zdobycia praktycznej wiedzy z tego zakresu w ramach projektu „Ekonomia społeczna - rozwój z przyszłością” została zorganizowana wizyta studyjna dla wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz ich przedstawicieli z województwa świętokrzyskiego.

 Dzięki gościnności i zaangażowaniu Parterów Projektu – Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z Łodzi 43 uczestników w dniu 17 marca br. miało możliwość odwiedzenia spółdzielni socjalnych na terenie województwa łódzkiego.
Wizyta studyjna rozpoczęła się w Urzędzie Miasta Brzeziny. Burmistrz – Pan Marcin Pluta przedstawił uczestnikom zalety stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz bezprzetargowego zlecania usług przedsiębiorstwom społecznym. Na przykładzie własnej gminy zaprezentował jak owocne może być prowadzenie spółdzielni socjalnej przez samorząd lokalny. Takim wzorem jest Spółdzielnia Communal Service, do której z inicjatywy Burmistrza Miasta Brzeziny przystąpiły dwie gminy: Gmina Miasto Brzeziny wraz z Gminą Rogów. Spółdzielnia ta wykonuje zadania własne Gminy Miasto Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej. Prezes spółdzielni – Pan Ryszard Śliwkiewicz zaprezentował szczegółowo działalność Spółdzielni oraz jej podstawowy cel jakim jest społeczna reintegracja osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Uczestnicy wizyty poznali również historię powstania Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”, którą przybliżyła pani Teresa Pietrzak – członkini tej spółdzielni.
Kolejnym punktem programu było odwiedzenie Firmy Społecznej Kłos w miejscowości Jedlicze A k/Łodzi prowadzącej Ośrodek Szkoleniowy „Kłos” oraz  poznanie jej „od kuchni” dzięki prezentacji Pana Dominika Murawy. Ośrodek prowadzi szkolenia z różnych zawodach w branży hotelarskiej (m.in. recepcjonista/-stka, kelner/-ka, sprzątacz/-ka – pokojowy/-a). Szkolenia i staże kierowane są do osób wykluczonych społecznie z powodu choroby psychicznej. Ośrodek nie tylko pomaga odnaleźć się na rynku pracy ale sam zatrudnia osoby z niepełnosprawnością oferując w ten sposób w swoim Ośrodku obsługę gastronomiczną na wysokim poziomie, miejsca noclegowe w 11 pokojach. Dysponuje także zapleczem szkoleniowo-konferencyjnym.
Wizytę w Łodzi uczestnicy zakończyli w Spółdzielni Socjalnej ISSA prowadzącej Klubokawiarnie „Granda” oraz Hostel „La Granda”. Jest to pierwsza w Łodzi kawiarnia wegańska,  która jednocześnie oferuje różnorodny  wachlarz spotkań muzycznych, pokazów filmowych, dyskusji i debat.  Założyciele prowadząc  Grandę jak i La Grandę w sposób demokratyczny zarządzają Spółdzielnią współpracując również z organizacjami społecznymi.
Doświadczenia zdobyte podczas wizyty niewątpliwie pozwoliły usystematyzować  wiedzę nt prowadzenia przedsiębiorstw społecznych, a przede wszystkim na skonfrontowanie  posiadanej wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami funkcjonowania takich jednostek.

 • Urząd Miasta Brzeziny. Na zdjęciu od lewej Pan Tomasz Musielski - Prezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My", Pan Marcin Pluta - Burmistrz Miasta Brzeziny, Pan Ryszard Śliwkiewicz - Prezes Spółdzileni Socjalnej Communal Service
  Urząd Miasta Brzeziny. Na zdjęciu od lewej Pan Tomasz Musielski - Prezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My", Pan Marcin Pluta - Burmistrz Miasta Brzeziny, Pan Ryszard Śliwkiewicz - Prezes Spółdzileni Socjalnej Communal Service
 • Uczestnicy wizyty studyjnej
  Uczestnicy wizyty studyjnej
 • Urząd Miasta Brzeziny
  Urząd Miasta Brzeziny
 • Przedstawiciele Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej "Nadzieja i Praca"
  Przedstawiciele Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej "Nadzieja i Praca"
 • Pan Dominik Murawa - Ośrodek Szkoleniowy "Kłos"
  Pan Dominik Murawa - Ośrodek Szkoleniowy "Kłos"
 • Ośrodek Szkoleniowy "Kłos"
  Ośrodek Szkoleniowy "Kłos"
 • Hostel "La Granda" prowadzony przez Spółdzielnie Socjalną ISSA
  Hostel "La Granda" prowadzony przez Spółdzielnie Socjalną ISSA