Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Wydarzenia 2014

Aktualnie znajdujesz się na:

Szkolenie "Motywowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do podejmowania działalności w ramach ekonomii społecznej. Promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej".

W dniach 6-7 marca odbędzie sie kolejne szkolenie w ramach Projektu "Ekonomia społeczna - rozwój z przyszłością" skierowane do władz samorządów lokalnych oraz ośrodków pomocy społecznej. Szkolenie dotyczyć będzie form motywowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do podejmowania działalności w ramach ekonomii społecznej a także promowania tych podmiotów na rynku.

Szkolenie poprowadzi - Pani Barbara Kunysz- Syrytczyk -  radca pracy, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wieloletni praktyk, konsultant, szkoleniowiec i doradca JPS. Doświadczony trener, współpracownik ROPS w Krakowie, ROPS w Katowicach, ROPS w Białymstoku i ROPS w Rzeszowie.


Spotkanie odbędzie się w Auli Głównej Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach przy ul. Peryferyjnej 15, w godzinach 10.00-15.00

Pliki do pobrania